Sunnyside Communities

Vizija

Vizija Aarhus Centra Sarajevo

 

Aarhus Centar Sarajevo  ima centralnu ulogu u promovisanju i  aktivnom zalaganju da ciljevi definisani u Aarhuskoj konvenciji budu dio svakodnevnih aktivnosti organa vlasti i šire društvene zajednice na području cjelokupne BiH.

 

Na taj način Aarhus Centar Sarajevo:

  • promoviše demokratske vrijednosti i postupke na planu očuvanja okoliša;
  • podstiče transparentnost i odgovornost na svim nivoima vlasti;
  • doprinosi zaštiti prava  svih ljudi, prvenstveno iz obasti zaštite okoliša;
  • promoviše očuvanje i poboljšanje stanja okoliša u cilju zaštite zdravlja i blagostanja za sadašnje i buduće generacije.