Sunnyside Communities

Publikacije

Renewable energy permitting in  Bosnia and Herzegovina: how to  optimise the process while  safeguarding the environment and  public participation

Priručnik za praktičnu primjenu Aarhuske konvencije u Bosni i Hercegovini

Šta je informacija o okolišu?

Geneticki Modificirani Organizmi

Podrška provedbi Aarhuske konvencije

Izvještaj o stavovima građana o okolišu/životnoj sredini na području grada Sarajevo

PRIRODNI HAZARDI – poplave i klizišta

Efikasno učešće javnosti u procesu donošenja okolišnih odluka

IZVJEŠTAJ O RAD U Udruženje “Aarhus centar u BiH” 2012. – 2015.

Vogošća

ZNACI ZA UZBUNJIVANJE Postupci građana – Vogošća

Gpražde

ZNACI ZA UZBUNJIVANJE Postupci građana – Čoražde

Gpražde

ЗНАКОВИ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ Бијељина

Orašje

ZNACI ZA UZBUNJIVANJE Postupci građana Orašje

Orašje

Raspored časova

Orašje

Inicijativa za usvajanje strateških dokumenata iz oblasti okoliša/životne sredine

Orašje

Two years with you and for you 2013-2015

Orašje

Pet godina partnerstva za bolje upravljanje okoilšem
Aarhus centar Sarajevo