Sunnyside Communities

Šta je informacija o okolišu

Informacija o okolišu, u smislu Zakona o zaštiti okoliša FBiH i BD, i  Zakona o zaštiti životne sredine RS znači bilo koju informaciju u pisanoj, vizuelnoj, audio, elektronskoj ili bilo kojoj drugoj materijalnoj formi o:

–          Stanju elemenata okoliša, kao što su: zrak i atmosfera, voda, tlo, pejzaž, prostor i prirodna područja, biološki diverzitet i njegove komponente, uključujući genetski modificirane organizme i međudjelovanje ovih elemenata;

–      Faktorima, kao što su: supstance, energija, buka i radijacija, i djelatnosti i mjere, uključujući administrativne mjere, sporazume o zaštiti okoliša, politike djelovanja, zakonodavstvo, planove i programe, koji utječu, ili postoji vjerovatnoća da će utjecati na elemente okoliša, analiza troškova i dobiti, kao i druge ekonomske analize i pretpostavke koje se koriste u odlučivanju u okolišu;

–          Stanju ljudskog zdravlja i sigurnosti, životnim uvjetima, kulturnim dobrima i građevinama, u mjeri u kojoj su pod utjecajem, ili bi mogli biti pod utjecajem stanja elemenata okoliša ili, preko ovih elemenata, pod utjecajem faktora, djelatnosti ili mjera navedenih u zakonu;

–          Organima i institucijama nadležnim za okoliš.