Sunnyside Communities

Vijesti

Tražimo zatvaranje 70 mini hidroelektrana u FBiH!

Tražimo zatvaranje 70 mini hidroelektrana u FBiH!

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je u julu 2022. godine potvrdio odluku Zastupničkog doma čime je na snagu stupila zabrana izgradnje malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW. Iste godine u augustu na snagu stupa i Pravilnik o ekološki...

read more